Què és el EMDR? Es tracta d’un abordatge terapèutic que ens ajuda a integrar totes aquelles vivències que d’alguna manera ens afecten negativament i ens provoquen un malestar. El EMDR, Dessensibilització i Reprocessament a través dels Moviments Oculars,  és una tècnica validada científicament que treballa directament sobre el processament d’informació i la memòria de les persones; és d’aquesta manera com el canvi terapèutic es dona intrínsecament, és a dir, en la mateixa xarxa neural del pacient. Es recomana el EMDR per abordar les dificultats emocionals causades per experiències difícils, crisis d’angoixa, fòbies, morts traumàtiques, dols, accidents traumàtics d’infància, desastres naturals, entre d’altres. Actualment, diferents organismes internacionals entre els quals la Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Associació Americana de Psiquiatria (APA) recomanen l’ús del EMDR per abordar les dificultats al voltant del trauma psicològic.

Per més informació sobre EMDR no dubteu en contactar-nos a info@limbic-reus.com o bé al 646 562 535

caCatalan