Cultivar l’amistat

Cultivar l’amistat és regar la pròpia consciència i la dels altres. Qui cuida als amics està aprenent a comprendre el seu lloc en el món relacional. En temps d’agitació personal, els amics exerceixen un paper rellevant en relació a l’autocura, és a...
caCatalan